Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 15/3-22

23 FEB 2022 14:26
Dansklubben Snésteg bjuder in till årsmöte tisdagen den 15 mars kl 18:00. Mötet hålls i Snéstegs lokal på Dammgatan 11 i Oskarshamn.
  • Skapad: 23 FEB 2022 14:26

Dansklubben Snésteg bjuder in till årsmöte tisdagen den 15 mars kl 18:00Mötet hålls i Snéstegs lokal på Dammgatan 11 i Oskarshamn.OBS! Ditt medlemskap skall vara betalt innan årsmötet för att du ska vara röstberättigad.Medlemmars motioner och förslag inför årsmötet skickas till This is a mailto link senast den 22 februari.Om du vill vara med på mötet mailar du till This is a mailto link. Om du vill vara med men inte kan närvara fysiskt så anger du att du önskar vara med digitalt.Följande poster i föreningen ska på årsmötet väljas om:Kassör: Sara Isarve (önskar behålla posten)Sekreterare: Mikaela Lindeborg (önskar behålla posten)Ledamot: Mikaela Gjertz (önskar behålla posten)Suppleant: Jan-Stefan Arvidsson (önskar behålla posten)Suppleant: Kristoffer Nilsén (avstår sin post så NY suppleant sökes)Valberedningen: Ellinor Kalmsjö, Maria Hultgren, Linnéa Holgersson (Nya personer sökes till valberedningen)Kan du tänka dig att vara lite extra delaktig i föreningen och är nyfiken på att gå med i styrelsen? Hör av dig till oss så får du veta mer!Mötets dagordning:1. Mötet öppnas2. Fastställande om röstlängd för mötet3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt4. Godkännande av dagordning5. Val av ordförande för mötet6. Val av sekreterare för mötet7. Val av justerare tillika rösträknare8. Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för 20219. Revisionsberättelse10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.11. Fastställande av medlemsavgifter12. Val av 1 styck kassör på 2 år13. Val av 1 styck ordförande på 2 år14. Val av 2 stycken styrelseledamöter för en tid av 2 år.15. Val av 2 stycken suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.16. Val av 2 stycken revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år.17. Val av 3 stycken ledamöter i valberedningen (ordf. + 2 suppl.)18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.19. Övriga frågor20. Mötet avslutasVarmt välkommen med din anmälan!Vänlig HälsningDansklubben SnéstegStyrelsen

Skribent: Mikaela Lindeborg
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
DK Snésteg - Danssport
Thomas Isarve, Sporrek 1
57292 Oskarshamn

Besöksadress:
Dammgatan 11
57230 Oskarshamn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: dansklubbensnesteg@g...

Se all info